Till er:

Vitaliserande organisationsutveckling.

STRUKTUR + KULTUR vitaliserar din verksamhet och skapar ett attraktivt och lönsamt företag!

Denna kombination skapar förutsättningar för en god intern kommunikation där du och företagets anställda ”lever” och agerar utifrån företagets varumärke. Detta motiverar och hjälper till att förverkliga gemensamma mål i riktning mot företagets vision och mission.

En attraktiv arbetsplats
En upplevd kongruens mellan organisationens identitet
och hur organisationen faktiskt uppfattas av omvärlden
skapar en god intern kommunikation och en levande
värdegrund att bygga vidare på inför framtida utmaningar
för dig och ditt företag.

På personlig nivå
- Förtjusningsförmåga
- Ökad självkännedom och förmåga att göra medvetna val.

På gruppnivå
- Medskaparanda
- Från grupp till team
- Förbättrad kommunikation
- Flexibelt och kreativt samarbete
På organisationsnivå
- Relationslönsamhet
- En lekfull, attraktiv och tydlig organisation som
har skapat utrymme för både lek och reflektion

Add value – Värdeskapande värderingsarbete
Add value – vänder sig till företag där ledningen bestämt sig för att utveckla en företagskultur där det är möjligt att kombinera delaktighet, glädje och ekonomisk framgång. Den gemensamma värdegrunden visar hur och på vilket sätt samtliga förväntas agera i sitt arbete och ger verksamheten gemensamma ramar för beslut och
förhållningssätt internt och externt.
Programinnehåll:
Nuläge – Anpassning till företaget -
Intention och målformulering

Uppstart (halvdag/heldag med ledningsgruppen)
- Kvalitetssäkring av SP – den strategiska plattformen
- Att sätta värderingsarbetet i sin helhet inom ramen för organisationens/företagets strategiska plattform
Intention
Att få en hög verkningsgrad av företagets vision och värderingar där samtliga individer, team och ledare äger och efterlever det företaget vill och står för. – Att utveckla en företagskultur där medarbetarna har hög arbetsglädje och samtliga individer, team och
ledare går åt samma håll. Inte för att de måste – utan för att de vill!

Mål
- Att samtliga ledare och medarbetare
upplever att de äger och efterlever
företagets värderingar

Mitt stjärnverk

Det finns så många fantastiska människor som bildar MITT stjärnverk.
Jag är så glad och stolt över att få samarbeta med er!

Här är några lysande exempel:

Natrue www.natrue.nu
Montana Timberlodgewww.montanatimberlodge.se
U-labwww.u-lab.se
Bliss Harmoniwww.bliss-harmoni.se
Jan Nevelius Aikidowww.jannevelius.se
Njarka Samelägerwww.njarka.com
Björn Pettersson Svenska Hockeyförbundet
Creative Spacewww.creativespace.se

Klicka för att läsa hela programinnehållet »

Till dig:

Lysande ledarskap

I en tid och i ett samhälle fyllt av informationsbrus och högt ställda krav både från
omgivning och från en själv blir det än viktigare att – Burn brightly without burning out.

Därför är reflektionstid, tystnad, tid att tänka, ovärderlig både för egen utveckling och för organisationsutveckling.

Tillsammans kombinerar vi coaching och rådgivning för att du ska utvecklas till den lysande ledaren du har potential att vara. Det handlar om att våga värdesätta och känna passion i sin egen ledarroll. Att unna sig själv en möjlighet att stanna upp och få ställa sig de rätta frågorna för att ta reda på sitt eget lysande värdefulla jag.

- Hur efterlever du det och hur märks det?
- Avsätter du tid för reflektion och lek?
- Vilka avtryck vill du göra som ledare?

Eventrue: Naturen lär oss ledarskap

Öppna ledarutvecklingsdagar för dig eller för dig tillsammans med din ledningsgrupp/styrelse/avdelning.
Se även natrue.nu “True Leadership” & “Natural Grouptraining”.

Ett tre dagars äventyr i Åre för att generera energi och engagemang.

För att hämta kraft och skapa möjligheter till nya perspektiv kring oss själva och rollen som ledare är du inbjuden till tre dagars inspiration i Åre där vi tar naturen som hjälpmedel för att nå positiva resultat och en mer lönsam verksamhet. Här får du möjlighet att utbyta erfarenheter med andra spännande ledare under både lustfyllda och meningsfulla former.

REKREATION
- Skapa förutsättningar för att vara mitt bästa jag.

REFLEKTION
- Vad bygger framgång i min organisation?
- Hur stämmer det överens med mitt bästa och sanna jag?
- Hur efterlever jag det i mitt ledarskap?

REAKTION
- Nya tankar, idéer
- Vad behöver jag göra?
- Hur behöver jag tänka?
- Vad behöver jag släppa/bevara/utveckla?
Detta ingår
Inspirationsdagar för ledarutveckling för ca. 6-10 pers
- Inspirerande events i samklang med naturen
- Personlig utveckling – Möten med dig själv och dina egna värderingar
- Erfarenhetsutbyte