Det här är Simplify Relations

- Make it simple bright and clear!

Affärsidé: Att förenkla, förena och förgylla för såväl individ, grupp som organisation
Vision: Att bidra till många lysande nätverk av människor som är äkta, sanna och tydliga
Värderingar: Förenkla, Förena, Förgylla

FÖRENKLA
Att förenkla är inte synonymt med att det är enkelt. Det kräver både tid och mod till att verkligen tänka efter vad som är viktigt
och sant för mig för att kunna leva upp till den uppgift jag tagit på mig – TID ATT REFLEKTERA

Det andra som krävs, för att kunna förenkla, är tillgången till fantasi och kreativitet -
TID ATT VARA LEKFULL även som vuxen. Professionellt lekfull!

Tid för reflektion och lek gör dig avspänd och fokuserad.

Unna dig själv tid för reflektion och lek så att den goda tomheten får en möjlighet att visa, det som just nu,

är det mest värdefulla för dig – det enkla och sanna!

Stillness speaks!

FÖRENA
Att skapa en balans mellan den jag vill vara och den jag är, i syfte att bygga broar mellan hjärta och hjärna.

Det handlar om att bygga broar med dina gamla erfarenheter och nya kunskaper att se samband och hitta det goda kittet som utgör essensen av det som du värdesätter och vill bidra med i ditt eget lysande ledarskap- för dig själv och för andra.

Det handlar också om att bygga broar och värna om goda samarbeten att ta vara på varandras styrkor och möjligheter till det meningsfulla och värdeskapande sammanhanget.

Det handlar om att börja med sig själv. Är jag i balans med mig själv blir det mycket lättare att utveckla en god kommunikation och förenas med andra och där vi tillsammans kan bilda starka ”stjärnverk”.

FÖRGYLLA
I varje människa lyser en stjärna och ingen är den andre lik. Det gäller att lyfta fram sin egen stjärna. Putsa på den och få den att lysa med egen kraft och inse den kraft som bildas då vi bygger ihop våra stjärnverk.

Tillsammans skapar detta en gnistrande verksamhet, samt företag och ledningsgrupper som inspirerar och därigenom skapar lönsamhet i alla led.

Tillsammans blir vi gnistrande konstverk!