Det här har jag fått:

Genom livet har jag haft många givande möten med spännande människor. Både i rollen som chef, medarbetare, egen företagare och i min konsultroll. Jag har fått med mig tydliga bevis på att ett prestigelöst samarbete ger så mycket tillbaka. Det handlar om en ödmjuk nyfikenhet med respekt för andra och andras kunnande och erfarenheter och ett tydligt jag- ansvar för mitt eget beteende och förhållningssätt mot andra.

Min utbildning som Kommunikolog, som gett mig en ”Tvärdiciplinär metakompetens inom kommunikation och förändring” har dessutom hjälpt mig att förstå hur viktigt det är att kunna lyfta upp och se saker och ting ur ett helhetsperspektiv. Att kunna ta en metaposition där det blir möjligt att se på sig själv och andra utifrån och en filtreringskompetens så att jag kan känna igen vad som fungerar och inte fungerar för att få till en förändring och positiv utveckling.

Kommunikologi betyder direkt översatt Läran om det som är gemnsamt i förändrings- och utvecklingsprocesser. Definitionen av Kommunikologi är:
Studiet av struktur och dynamik i kommunikation och förändring när all upplevelse och allt beteende är valt definierat, beskrivet och förstått som kommunikation. Mer om Kommunikologi på www.kommunikologi.no

Simplify står för- att förenkla. En viktig ingrediens för att kunna förenkla är filtreringskompetensen

Att filtrera, förädla ta fram den nödvändiga essensen för att förstå vad jag behöver släppa, bevara och utveckla för att kunna verka och vara i mitt bästa JAG.

Ju färre kort jag har att spela desto enklare blir det att finna mina ess!

Det här vill jag vidareföra i min konsultroll och få ledare, medarbetare och grupper att få en tydlig och ärlig kommunikation. Med hjälp av den sanna kommunikationen kan vi sedan arbeta fram en gemensam värdegrund.

Det är otroligt spännande att få vara med om att se vilken kraft det blir i verksamheter som lägger tid på att bygga upp en gemensam värdegrund, där samtliga medarbetare är delaktiga i vad den betyder. Gemensamma värderingar underlättar för att prioritera och fatta rätt beslut i vardagen.

– Det som driver mig i mitt arbete är att få människor att känna sig delaktiga, viktiga och engagerade.

Min bakgrund

Jag är tacksam och glad över de olika livs- och yrkeserfarenheter som jag har fått vara med om och som jag har stor nytta av i mitt nuvarande arbete som Kommunikolog inom management och ledarutveckling, där just mötet med alla dessa spännande människor på olika sätt gett mig både lärdomar och utmaningar.

Från mitt förflutna som skidlärare i bland annat USA och Sverige, tar jag med mig lärdomar där mycket gick ut på att vara pedagog, att se och uppmärksamma varje människa och bygga lag. Till mötet med kunder/patienter i min naprapatroll där själva lyssnandet på deras berättelser var lika viktigt som själva undersökningen och behandlingen.

Lärdomar och erfarenheter från att fått vara med och starta upp hälsoföretaget Feelgood. Som chef och ansvarig för affärsområdet organisationsutveckling på Betania Organisationsmedicin.

Från Feelgood, Betania, Drive Management, Serica och nu senast Humagic – har jag framförallt fått med mig vilken fantastisk förmån det är att få arbeta tillsammans med gamla som unga ödmjuka nyfikna kollegor som är öppna för att ta in ny kunskap och bjuda på sina egna erfarenheter och sitt fantastiska kunnande.

Som Mentor i ALMIS’ mentorprogram har jag under 2010 fått ta del av en ung klok människas fantastiska drivkraft och tänk in i nytt företagande.

Musiken i mitt liv – musik har alltid funnits med från min barndom och tagit ny fart nu tillsammans med mina 70 härliga medsystrar i showkören Harmony Bells – underbart!

Min härliga familj där min son Alex nog är min ärligaste livscoach och min nyvunne livspartner Stickan min sparring partner

Sist men inte minst alla upplevelser och erfarenheter från olika spännande kunduppdrag som många gånger lett till nya vänner i livet

Att få vara med om och bidra till äkta möten med människor och med naturen är något som fortfarande är den stora passionen.

Exempel på uppdrag

’’Sagt om mig av Fredrik Nillenstedt på Drive Management’’
Karin Sandmon är kommunikolog och seniorkonsult inom management. Karin har en 15-årig erfarenhet av organisationsutveckling med stort fokus på ledarskap och värderingsfrågor. Karins gedigna kompetens och egna erfarenhet som ledare tillsammans med en mycket hög kommunikationskompetens gör att Karin effektivt lyckas åstadkomma stora förändringar och resultat. Karin har även stor praktisk ledarerfarenhet bl a som chef och ledningsgruppsmedlem i konsultbolaget Betania och hälsoföretaget Feelgood.

Karin började sin yrkesbana som skidlärare och naprapat, där förmåga att möta människor är en framgångsnyckel, som tillsammans med gedigen utbildning i Kommunikologi gett Karin en mycket hög förmåga att framgångsrikt bidra till att genomföra verkliga förändringar hos människor.

EXEMPEL PÅ KONSULTERFARENHET
- Nycomed Organisationsutveckling / ledarutveckling 2008-2010
- DNEX Organisationsutveckling / ledarutveckling 2008-2009
- MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Organisationsutveckling 2006-2009
- WSP Organisationsutveckling/värderingsarbete 2008-2009
- Arkitekturmuseet Organisations- och ledningsutveckling 2005-2006
- Försvarsmakten Ledarskapsutveckling 2004